Oferta

Dziecko

do 3. roku życia​

50 zł / ok. 0,5-1 godz.

Dziecko

od 3. do 18. roku życia

150 zł / ok. 0,5-1 godz.

Dwoje dzieci

od 3. do 18. roku życia

250 zł / ok. 0,5-1 godz.

Osoba dorosła

200 zł / ok. 1 godz.

Dwie osoby

dorosłe jednocześnie

350 zł / ok. 1 godz.

Zabiegi robi się nie częściej niż jeden raz w tygodniu.
Wyjątek stanowią dzieci, kobiety w ciąży lub osoby które doznały nagłego pogorszenia stanu zdrowia
(uraz, infekcja itp.) – im zabieg można powtórzyć szybciej niż po 7 dniach.

Oferta przeznaczona jest dla dorosłych osób, które są zdecydowane na osobistą pracę ze swoimi emocjami. Podczas sesji będziemy szukać przyczyn problemów ze zdrowiem i/lub życiem osobistym, klient dostanie również narzędzia do samodzielnej pracy oraz możliwość mailowego wsparcia przez określony czas po spotkaniu. Konkretne efekty pojawiają się zazwyczaj dopiero podczas pracy własnej. Spotkanie przygotowuje więc do wejścia w proces zmiany, ale skuteczność tego procesu zależy głównie od zaangażowania samego klienta.
Jeśli problem dotyczy dziecka, to pracę z emocjami powinien podjąć co najmniej jeden z rodziców.
Ważne: chętni powinni zgłosić się samodzielnie, nie przyjmuję zapisów w imieniu osób trzecich. Chęć pracy z sobą musi być własną, przemyślaną decyzją, potwierdzoną osobistym zgłoszeniem.


UWAGA: obecnie nie mam wolnych miejsc na pierwsze sesje pracy z emocjami.
W sobotę 10. czerwca będę przyjmować zapisy na wrzesień 2023 roku.
Zgłoszenia proszę wysyłać tego dnia mailem albo przez msg.
Chętne osoby będą zapisywane w kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Pierwsza wizyta

Spotkanie stacjonarne lub online (skype/messenger z kamerką).

Wcześniej należy wypełnić specjalną ankietę, którą wysyłam mailem po ustaleniu terminu sesji.

Jeszcze przez miesiąc od daty spotkania udzielam dalszego wsparcia mailowo, bez dodatkowej opłaty.

500 zł / ok. 2 godz.

Kolejne wizyty

(jeśli klient czuje taką potrzebę)

Spotkanie stacjonarne lub online (skype/messenger z kamerką).

Po sesji udzielam wsparcia mailowo jeszcze przez dwa tygodnie od daty spotkania, bez dodatkowej opłaty.

250 zł / ok. 1 godz.

Pierwsza wizyta

Spotkanie stacjonarne.

Wcześniej należy wypełnić specjalną ankietę, którą wysyłam mailem po ustaleniu terminu sesji.

Jeszcze przez miesiąc od daty spotkania udzielam dalszego wsparcia mailowo, bez dodatkowej opłaty.

600 zł / ok. 3 godz.

Kolejne wizyty

(jeśli klient czuje taką potrzebę)

Spotkanie stacjonarne.

Po sesji udzielam wsparcia mailowo jeszcze przez dwa tygodnie od daty spotkania, bez dodatkowej opłaty.

400 zł / ok. 2 godz.

UWAGA:
żadna z tych metod terapeutycznych nie zastępuje porady lekarza
oraz nie koliduje z korzystaniem z opieki medycznej, 
a posiadanie diagnozy lekarskiej jest wręcz wskazane.